Hukuk ve Vicdan

Hukuk ve Vicdan Tanımları
Konu başlığı Hukuk ve Vicdan olunca, ilk adımda kavramların tanımlarını yaparak tartışmaya
başlamak yol açıcı olabilir.
Hukuk tanımından başlarsak;
Birbirlerine çok yakın gibi görünseler de konumuzun hassaslığı gereği çok farklı sonuçlara
yol açabilecek farklı hukuk tanımları daha başlangıçta ciddi bir engel oluşturuyor. Bu
durumda, Kant’ın “hukukçular, hukukun tanımını aramaktalar” sözünü düşünerek en yalın ve
tehlikeden uzak tanımla işe başlamak daha doğru görünüyor.
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hukuk; “toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü
belirleyen yasaların bütünü.”1 Bu tanım hukukun bir bilim dalı olarak kabulünü de içeriyor.
Ülkemizde TÜBİTAK da Frascati kılavuzuna2 göre hukuku bir sosyal bilim olarak
sınıflandırıyor. Aynı sözlük; vicdanı da, “kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda
bulunmaya iten ve kişinin kendi ahlaki değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama
yapmasını sağlayan güç”3 olarak tanımlıyor. Hemen tüm kültürlerde insanın Tanrı’ya açılan
penceresi olarak betimlenen vicdan; kişinin iyi ve kötüyü ayırt etmesini sağlayarak hüküm
veren bir iç muhakeme. Kelimenin etimolojik kökeni ise vecd4
. İnsanın kendini aşması ve
insanın her türlü dünyevi arzu ve isteğin üzerine çıkarak daha üst bir şuur haline gelmesini
ifade ediyor.5

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir