İmar Hukuku

  • Kat Mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
  • Kira tespiti ve kira bedelinin arttırımı davaları
  • Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kaza-i rüşt davaları

  • Tapu iptali ve tescil Davaları

  • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası